Дата останньої зміни: 10.03.2020

Танасієнко Наталія Петрівна

e-mail: nataly_tanasienko@ukr.net

 

Освіта:

У 1998 році закінчила Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та здобула кваліфікацію інженера-економіста

2015р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці на промислових підприємствах»

2018 р. – присвоєння звання доцента кафедри економічної теорії.

Викладацьку роботу розпочала  з 2005 року.

 

Дисципліни, які викладає:

 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Основи економічної теорії
 • Глобальна економіка

 

Сфера наукових інтересів:

 • Аспекти управління продуктивністю праці на підприємствах
 • Розвиток інтелектуального та людського капіталу
 • Інвестиційна стратегія України в умовах глобальних викликів

 

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких колективні монографії, статті у фахових виданнях, наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до науко-метричних баз, рекомендованих МОН України, зокрема SCOPUS та Web of Science Core Collection, закордонні публікації, методичні розробки.

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до науко-метричних баз, рекомендованих МОН України, зокрема SCOPUS та Web of Science Core Collection:

 1. Dykha M.V., LLiubokhynets, N.PTanasiienko, SMoroz, OPoplavska. Elimination Of The Influence Of Investment, Financial and Operational Risks on The Organisation Economic Security /M. V. Dykha, L. Liubokhynets, N. P. Tanasiienko , S. Moroz , O. Poplavska // Journal Of Security and Sustainability Issues. – 2019 September. – Volume 9. – Number 1 – P.13-26 https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(2) https://jssidoi.org/jssi/papers/papers/view/387
 2. Bushovska L., Liubokhynets L., Tanasiienko N., Poplavska O. An Optimization Multicriteria Model Of Managerial Decision Making About The Efficiency Of Choice Of The Enterprises’ Strategic Assets /L.Bushovska, L. Liubokhynets, N. Tanasiienko, O. Poplavska// Advances in Economics, Business and Management Research. – 2019 September. – Volume 95 – P.450-454.
 3. Dykha M.V., Tanasiienko N.P., Kolisnyk G.M. Ensuring of labor productivity growth in the context of investment and innovation activity intensification // Problems and Perspectives in Management. – 2017. – Volume 15, Issue 4. – P. 197–208.

 

Автор 15 методичних розробок до вивчення дисциплін: «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Глобальна економіка», «Навчальна практика», «Транснаціональні корпорації в системі міжнародних економічних відносин», «Система СОТ», «Міжнародні організації та ТНК в системі МЕВ».