Дата останньої зміни: 31.03.2020

Бондаренко Микола Іванович

Освіта:

У 1980 році закінчив економічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Політична економія» та здобув кваліфікацію економіста, викладача політичної економії

1982-1985рр. – аспірантура на кафедрі політекономії Київського національного університету за спеціальністю «Політична економія»

1987 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 Політична економія на тему: «Перетворення науки в інтернаціональну продуктивну силу на прикладі країн РЕВ»

1990 рік – завідуючий кафедрою політичної економії

1992 рік – присвоєння звання доцента кафедри політичної економії

1992 рік – декан економічного факультету університету

2003 рік – директор Інституту економіки і управління

2013 рік – декан факультету економіки і управління

Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.

Автор більше 70 наукових праць та методичних розробок.