Дата останньої зміни: 10.03.2020

Бушовська Леся Борисівна

e-mail: nataly_bushovska@ukr.net

 

 

Освіта та етапи професійного становлення

 

2005р. – закінчила Хмельницький національний університет і отримала ступінь магістра з обліку і аудиту.

2006-2009 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету

2008р. – підвищення кваліфікації при Хмельницькому національному університеті в навчально-виробничому центрі інноваційних.\

2017 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему « Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств» спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів :

  • Рух іноземних інвестицій в Україні;
  • Інвестиційний процес в Україні;
  • Формування інвестиційного ринку в Україні.

 

 

Дисципліни, які викладає:

–  макроекономіка;

–  основи економічної теорії;

– мікроекономіка.

– економіка галузевих знань;

– політична економія (в тому числі громадянське суспільство)

 

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць, серед яких колективні монографії, статті у фахових виданнях, наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до науко-метричних баз, рекомендованих МОН України, зокрема Web of Science Core Collection, закордонні публікації, методичні розробки.

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до науко-метричних баз, рекомендованих МОН України, зокрема Web of Science Core Collection:

Bushovska L., Liubokhynets L., Tanasiienko N., Poplavska O. An Optimization Multicriteria Model Of Managerial Decision Making About The Efficiency Of Choice Of The Enterprises’ Strategic Assets /L.Bushovska, L. Liubokhynets, N. Tanasiienko, O. Poplavska// Advances in Economics, Business and Management Research. – 2019 September. – Volume 95 – P.450-454.

 

 

Педагогічний стаж 12  років