Дата останньої зміни: 10.03.2020

Битий Андрій Валерійович

Освіта:

З 1997 по 2008рр.  навчався у  Навчально-виховному комплексі №4 м. Хмельницького.

У 2013 році закінчив Хмельницький національний університет, економічний факультет за спеціальністю економіка підприємства.

У 2013 році вступив до аспірантури Хмельницького національного університету.

У 2014 році Хмельницький національний університет, факультет заочно-дистанційного навчання, післядипломної освіти та довузівської підготовки за спеціальністю облік і аудит.

2018р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління інформаційним потенціалом підприємства» спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

 

Сфера наукових інтересів:

  • Економічне стимулювання енергоефективного розвитку регіонів України;
  • проблеми зниження витрат виробництва в сучасних кризових умовах;
  • функціонально-організаційні основи забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства за умов євроінтеграції.

 

Дисципліни, які викладає:

  • Макроекономіка
  • Мікроекономіка
  • Політична економія ( в т. ч. Громадянське суспільство)

Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць, серед яких статті у фахових виданнях, наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до науко-метричних баз, рекомендованих МОН України.