Дата останньої зміни: 30.03.2020

Мейш Алла Василівна

e-mail: allameish@ukr.net

 

Освіта:

У 2002 році закінчила Технологічний університет Поділля і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”, та здобула кваліфікацію економіста.

2004-2008 рр. – навчання в аспірантурі при Київському національному торговельно-економічному університеті;

2012 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)  на тему: “Формування звітності про фінансові результати діяльності господарюючих суб’єктів і її облікового забезпечення”.

2018 р. – присвоєння звання доцента кафедри економічної теорії

Викладацьку роботу розпочала  з 2004 року

 

Дисципліни, які викладає:

 • Економічна теорія
 • Політична економія (в тому числі Громадянське суспільство)
 • Макроекономіка
 • Громадянське суспільство
 • Національна економіка
 • Публічне управління та адміністрування

 

Сфера наукових інтересів:

 • Параметри майбутньої національної економіки та її  сильні сторони;
 • Зміна парадигми державного управління;
 • Стійка фінансова безпека підприємства;

 

Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальні посібники, колективні монографії, наукові публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН, статті у фахових виданнях, закордонні публікації, методичні розробки

 

 Наукові публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН:

 1.  Meish A.V. Capital Of Enterprise: Shortcomings Of Definition Of Its Essence And Reflection Of Circulation. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development eISSN 2345-0355. 2018. Vol. 40. No. 1: 50-62. Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.05 Clarivate Analytics Web of Science Core Collection

 

Розділи у колективних монографіях:

 1. Мейш А.В. Використання земельних ресурсів – одна з головних проблем сільського господарства / А. Мейш // участь у колективній Монографії за ред. Непочатенка О.О. ” Агропромисловий комплекс України: теорія, методології, практика ” –  м. Умань, 2018 р. – С. 49-55
 2. Мейш А.В. Роль і проблеми інвестування агропромислового сектору України / А. Мейш // участь у колективній Монографії за ред. Непочатенка О.О. ” Агропромисловий комплекс України: теорія, методології, практика ” – м. Умань, 2018 р. – С. 92-96
 3. Мейш А.В. Динаміка ринку курсу долара та перспективи стабілізації валютного ринку в Україні / А. Мейш // участь у колективній Монографії за ред. Непочатенка О.О. “Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ” – м. Умань , 24 грудня 2014 р. – С. 204-207

 

Автор 5 методичних розробок:

 • до вивчення дисципліни: Політична економія, Економічна теорія, Національна економіка, Публічне управління та адміністрування, Макроекономіка.