Дата останньої зміни: 10.03.2020

Мороз Сергій Вікторович

Освіта:

2000 рік – закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Менеджмент організацій».

2000-2003 роки – навчання в аспірантурі  Хмельницького національного університету

з 2005 рік працює на кафедрі економічної теорії

2005 рік – захист дисертації за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами», на тему «Оцінка і прогнозування фінансового стану підприємства».

2014 рік присвоєння вченого звання доцента кафедри економічної теорії

 

Сфера наукових інтересів:

– забезпечення інноваційно-інвестиційного напрямку розвитку національної економіки;

– проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України та витоки капіталу з економіки України;

– ринок праці, заробітна плата, безробіття та проблеми міграції робочої сили;

–  конкурентоспроможність національної економіки;

– шляхи забезпечення структурних зрушень в економіці України;

– проблема соціальної справедливості в умовах ринкової економіки.