Дата останньої зміни: 10.03.2020

Поплавська Ольга Віталіївна

e-mail: lov-88@ukr.net>

 

Освіта:

2010 р. – закінчила Хмельницький національний університет – магістр з міжнародних економічних відносин, перекладач, спеціальність – «Міжнародні економічні відносини»;

2011 р. – отримала другу вищу освіту у Хмельницькому національному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст

2011 р. – викладач кафедри економіки та менеджменту промислових підприємств Хмельницького національного університету

2014 р. – викладач кафедри економічної теорії Хмельницького національного університету

2019 р. – старший викладач кафедри економічної теорії Хмельницького національного університету

2019р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів».

2020р. – доцент кафедри економічної теорії Хмельницького національного університету

 

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародна економіка
 • Глобальна економіка
 • Політична економія (в тому числі Громадянське суспільство)
 • Макроекономіка (англомовний курс)
 • Політична економія (англомовний курс)

 

Сфера наукових інтересів:

 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Інформаційна безпека
 • Інноваційні стратегії управління підприємствами
 • Розвиток інтелектуального та людського капіталу

 

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальні посібники, колективні монографії, наукові публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН, статті у фахових виданнях, закордонні публікації, методичні розробки

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН:

 1. Liubokhynets, L. Elimination of the influence of investment, financial and operational risks on the organisation economic security / Dykha, M.V.; Liubokhynets, L.; Tanasiienko, N.P.; Moroz, S.; Poplavska, O. // Journal of Security and Sustainability Issues. – 2019. – 9(1). – Р. 13-26. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(2) https://jssidoi.org/jssi/papers/papers/view/387

 

Розділи у колективних монографіях:

 1. Competitive advantages in the implementation of the corporate social responsibility strategy / L. Liubokhynrts, L.Bushovska, O. Poplavska // Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: / Edited by N.Marynenko, P Kumsr, I.Kramar/ Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa , 2019. – P 398-407
 2. Поплавська О.В. Корпоративна соціальна відповідальність як пріоритетна складова у прискоренні євроінтеграції / Соціально-трудові та економічні пріоритети розвитку виробничих систем у прискоренні євроінтеграції: монографія / за наук. ред. д-ра. екон. наук, проф. В.М. Нижника. Хмельницький: ХНУ, 2019. – 670с. – С.585-656
 3. Поплавська О.В. Корпоративне забезпечення соціального захисту населення в сучасних євроінтеграційних процесах / Соціальний захист населення як засіб активізації євроінтеграційних процесів: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника, – Хмельницький: ХНУ, 2017.
 4. Любохинец О.В. Управление инновационной конкурентоспособностью на макро- и микроэкономическом уровне / Л.С. Любохинец, В.П. Лещишена, О.В. Любохинец // Инновационные механизмы управления потенциалом сферы сервиса в регионе: монография / под ред. Л.И.Ерохиной. – Тольятти Изд-во ПВГУС, 2013 – 452с. – С.40-90.

 

Автор 10 методичних розробок до вивчення дисципліни: Макроекономіка, Політична економія, Основи економічної теорії, Історія економіки та економічних вчень, Міжнародна економіка, Глобальна економіка.