Дата останньої зміни: 15.03.2021

Міжнародне стажування викладачів кафедри

Доценти кафедри економічної теорії та економічної безпеки к.е.н. Любохинець Л.С., к.е.н.  Бушовська Л.Б., к.е.н. Поплавська О.В., к.е.н.  Танасієнко Н.П. прийняли участь у  міжнародному підвищенні кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО, яке проводилося науково-дослідним Інститутом Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» без відриву від виробництва у дистанційному форматі на платформі ZOOM у грудні 2020 року.

 

Метою підвищення кваліфікації (стажування) було використання в навчальному онлайн процесі можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google Meet, Google Classroom для забезпечення розвитку критичного, креативного та логічного мислення здобувачів вищої освіти за допомогою інноваційних інструментів, доступними кожному викладачу.

Результатами підвищення кваліфікації стало набуття нових навичок комунікації щодо використання у дистанційному навчанні можливостей платформи Moodle в системі Google Meet, Google Classroom при викладанні дисциплін «Громадянське суспільство», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародна економіка»; розширення спектру навчальних інструментів, які можна використовувати в дистанційній освітній діяльності; використання сучасних онлайн-методів та прийомів розвитку креативного, критичного та логічного мислення у здобувачів вищої освіти.

Викладачі мали змогу попрактикуватися із використанням віртуальної дошки Jamboard в Google Classroom та креативного проведення онлайн тестів за допомогою Google Forms.

За результатами стажування доценти кафедри отримали сертифікати учасника Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) «ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ОНЛАЙН ОСВІТІ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM», що відповідає вимогам чинного законодавства.