Дата останньої зміни: 06.09.2021

Виробниче стажування викладачів кафедри економічної теорії та економічної безпеки

Доценти кафедри економічної теорії та економічної безпеки к.е.н. Ядуха С.Й., к.е.н.  Мейш А.В., к.е.н. Мороз С.В. пройшли стажування тривалістю  – 180 годин (6 кредитів ЄКТС) на товаристві з обмеженою відповідальністю «Гілея», терміном з 23.11.2020 р.  по  23.02.2021 р. відповідно до наказу від 20.10.2020 р. № 275

Метою стажування було отримання практичного досвіду функціонування інформаційних та логістичних систем в умовах невизначеності та глобальних викликів.

Упродовж стажування відповідно до індивідуальної програми було:

Опрацьовано сучасні навчально-методичні ресурси ТОВ «Гілея», щодо основних засад функціонування логістичних систем в умовах перманентного середовища. Ознайомлено з інформаційним програмним забезпеченням ТОВ «Гілея» з управління інформаційними системами, що дало можливість познайомились із роботою транспортних бірж та системою роботи із замовленнями.

Під час стажування було визначено можливість використання інформаційних програм в навчальному процесі при підготовці лекцій з курсу «Інформаційні системи у професійній діяльності» з подальшим їх розміщенням у модульному середовищі кафедри економічної теорії та економічної безпеки.

В процесі стажування викладачі познайомились з особливостями взаємозв’язку транспортної, функціональної та ресурсної логістики автотранспортного підприємства ТОВ «Гілея», була представлена система стеження за авто в режимі реального часу:

Це дало можливість підготовки практичних матеріалів з дисципліни «Основи управління суб’єктами логістичної діяльності» з подальшим розміщенням їх у модульному середовищі навчання кафедри економічної теорії та економічної безпеки

В рамках стажування було залучено одного із роботодавців (Ядуху С.Й. – першого заступника директора ТОВ «Гілея») до навчального процесу університету з проведенням лекційного заняття для студентів освітньої програми «Економічна безпека» на тему «Галузеві особливості виробництва та функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента»

В результаті співпраці студенти освітньої програми «Економічна безпека» отримали можливість використання матеріалів фінансового–господарської звітності ТОВ «Гілея» при виконанні курсових робіт з дисципліни «Економічна безпека», «Економіка підприємства».

Усі завдання стажування виконано відповідно до затвердженої програми.