Історія кафедри

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Кафедра політекономії, яка з 1962 року входила до складу кафедри марксизму-ленінізму була структурним підрозділом Хмельницького філіалу Львівського поліграфічного інституту.

З 1 жовтня 1967 року кафедра увійшла до складу Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (ХТІБО) як складова частина кафедри марксизму-ленінізму. При кафедрі був створений і успішно функціонував кабінет марксизму-ленінізму з необхідною літературою з питань політичної економії, марксистсько-ленінської філософії та історії КПРС. Завідувала кабінетом Людмила Савічна Петрова.

17 березня 1973 року відбувся поділ кафедри марксизму-ленінізму на три самостійні кафедри: історії КПРС, марксистсько-ленінської філософії та політичної економії.

Першим завідувачем кафедри був кандидат економічних наук Іван Андрійович Германюк. Базовими дисциплінами кафедри на той час були політична економія капіталізму та політична економія соціалізму. Ці курси вели кандидати економічних наук І.А.Германюк, І.П.Гуменюк, В.Ф.Міхеєв – випускники вузів України та Вищої партійної школи при ЦК Компартії України. Асистентами на кафедрі працювали Т.О.Єгорова, В.М.Грищук, Л.І.Гуменюк, Ж.Д.Гуцал. В 1976 році кафедра поповнилась кандидатами наук М.П.Жовніром, І.Г.Мартиненком. Всього з початку заснування кафедри працювало 6 кандидатів наук і 4 асистенти.

З перших днів заснування кафедри і по 2012 рік її членом була Жанна Данилівна Гуцал, яка пройшла науковий шлях від асистента до доцента. Вчене звання їй було присвоєно в 1978 році. Неодноразово одержувала подяки та грамоти ХТІБО, тричі заносилась на Дошку Пошани. У 1980 році Ж.Д.Гуцал присвоєно звання Ветеран інституту з врученням Грамоти і Пам’ятного знаку за активну участь в громадській роботі та добросовісне ставлення до виконання службових обов’язків. В 1994 році їй присвоєно почесне звання Заслужений викладач Технологічного університетуз видачею відповідного диплому.

З 1973 по 1991 рік кафедру очолював кандидат економічних наук Василь Кіндратович Ісаєнко – мудрий, толерантний керівник з високими професійними знаннями. На кафедрі за його керівництва панувала справедливість, здоровий моральний клімат, шанобливе ставлення до людей – колег по спільній праці.

За цей період на кафедру були направлені випускники економічного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка М.І.Бондаренко, В.П.Гавриш, Г.І.Гавриш, М.С.Бабич, Л.М.Бабич, В.М.Шавкун, Л.С.Любохинець – за базовою освітою викладачі політекономії, економісти. На жодній університетській кафедрі немає так багато випускників найпрестижнішого в Україні вищого навчального закладу.

Після В.К.Ісаєнка в 1991 році кафедру очолив випускник Львівського державного університету ім.І.Я.Франка, кандидат економічних наук Володимир Леонідович Співачук, який згодом став депутатом Верховної Ради України V скликання. В.Л.Співачук активно сприяв присвоєнню університету статусу “національний”. При його керівництві були підготовлені законопроекти “Про народні підприємства” та “Засади внутрішньої і зовнішньої політики” і представлені на розгляд Верховної Ради України.

В цей період працювали на кафедрі випускниця Львівського державного університету ім.І.Я.Франка, Вищої партійної школи при ЦК Компартії України Г.А.Черешня, випускник Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.О.Галана І.Є.Журба (нині доктор економічних наук, завідувач кафедри історії і країнознавства), випускниця Камянець-Подільського педагогічного університету Н.В.Кошулаб, випускниця Чернівецького університету Г.В.Сарафін.

В 1994 році кафедра політекономії перейменована в кафедру економічної теорії і стає базовою кафедрою по вивченню фундаментальних економічних дисциплін.

Впродовж 2004-2014 років ряди викладачів кафедри поповнили молоді викладачі – випускники Хмельницького національного університету В.В.Нікулін, Н.П.Танасієнко, А.В.Мейш, С.В.Мороз, К.І.Залогіна, В.В.Довбуш, С.Й.Ядуха, Т.В.Ядуха, Т.С.Давидко, Л.Б.Бушовська, Д.М.Бондаренко, Т.В.Цвігун, О.В.Поплавська, Н.В.Новікова.

Після В.Л.Співачука кафедру очолив кандидат економічних наук, доцент Микола Іванович Бондаренко, який у 1992 році був обраний деканом інженерно-економічного факультету, а в 2007 році призначений директором інституту економіки і управління при Хмельницькому національному університеті, нині декан факультету економіки і управління.

З 1 липня 2014 року кафедрою завідує випускниця Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка кандидат економічних наук, доцент Лариса Сергіївна Любохинець, в минулому обіймала посаду декана факультету менеджменту.

Сьогодні на кафедрі працює 15 членів професорсько-викладацького складу, з них 10 – кандидати наук (9 – економічних, 1 – історичних), з яких 8 – доценти. За останні десять років кандидатські дисертації захистили викладачі кафедри: С.В.Мороз, А.В.Мейш, Т.В.Цвігун, С.Й.Ядуха.

Викладацький склад кафедри – це високоосвічені, професійно підготовлені доценти, старші викладачі, викладачі, що забезпечують викладання важливих економічних дисциплін – політекономії, макроекономіки, мікроекономіки, національної економіки, економічної теорії, міжнародної економіки, міжнародних економічних відносин, міжнародних організацій та ТНК, міжнародної економічної інтеграції, історії економіки та економічної думки, історії економічних вчень, історії політичних та економічних вчень, публічного адміністрування, основ економіки знань, екологічної економіки, сучасних економічних теорій, економічної політики, економічної історії, історії економічної думки України.

Усі ці предмети є теоретико-методологічною основою для економічних спеціальностей вищої школи, методологічною базою вивчення економічних дисциплін. По всіх цих дисциплінах викладачі кафедри розробили модульні матеріали для дистанційної форми навчання, які успішно використовуються в навчальному процесі.

IMG_3445

Навчально-методичний процес на кафедрі економічної теорії забезпечують викладачі вищої кваліфікаційної категорії:

Лариса Сергіївна Любохинець – завідувач кафедрою, к.е.н, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України. Викладає макроекономіку, історію політичних та економічних вчень, національну економіку, публічне адміністрування, основи економіки знань. Наукові інтереси – інноваційний розвиток національного виробництва та нанотехнологій, макроекономічна політика держави, розвиток інтелектуального та людського капіталу, інноваційні та інституційні зміни соціально-трудових відносин. Автор понад 115 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальні посібники, колективні монографії, статті у фахових виданнях, закордонні публікації, методичні розробки.

Микола Іванович Бондаренко – к.е.н, професор, декан факультету економіки і управління. Викладає міжнародну економіку, міжнародні економічні відносини. Наукові інтереси – проблеми розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. Є автором більше 60 наукових та науково-методичних праць.

Михайло Степанович Бабич – к.е.н., доцент, в минулому декан факультету довузівської та післявузівської підготовки, замісник директора Центру підвищення кваліфікації післядипломної освіти та довузівської підготовки Хмельницького національного університету. Викладає політекономію, основи економічної теорії, економічну теорію, національну економіку. Досліджує сучасні підходи до відтворення людського ресурсу, концептуальні засади узгодження економічних інтересів в національній економіці, формування державної антициклічної політики, трансформаційні зміни в Україні та ЄС. Є автором більше 80 наукових праць, зокрема 10 методичних розробок.

Любов Михайлівна Бабич – к.е.н., доцент. Читає мікроекономіку, макроекономіку, національну економіку, політекономію, економічну теорію. У колі наукових інтересів – методологічні основи аналізу протиріч соціально-економічного розвитку суспільства, макроекономічні проблеми трансформації структури виробництва в Україні і світі, мікроекономічні особливості регулювання соціальних процесів, теоретико-методологічні основи сучасного інституціонального аналізу, інвестиційно-інноваційні механізми економічної динаміки суспільства. Має понад 100 наукових праць, серед яких навчальний посібник та 10 методичних розробок.

Валентина Миколаївна Шавкун – к.е.н., доцент. Викладає історію економіки та економічних вчень, міжнародні економічні відносини, міжнародну економіку, міжнародні організації та ТНК, міжнародну економічну інтеграцію, основи економічної теорії, економічну теорію. Наукові інтереси – економічна інтеграція України у світове господарство, транскордонне та регіональне співробітництво України, економічні ризики та економічна безпека України в умовах кризи. Автор 60 наукових робіт, зокрема 2 навчальних посібників та 10 методичних розробок.

Ганна Андріївна Черешня – к.і.н., доцент. Читає історію економіки та економічної думки, сучасні економічні теорії. Серед наукових інтересів – проблеми і шляхи стабілізації сучасного стану економіки України. Є автором понад 30 наукових праць, 4 методичних розробок.

Сергій Вікторович Мороз – к.е.н., доцент. Викладає економічну теорію, макро- та мікроекономіку. Займається діагностикою фінансових результатів, проблемами безробіття, оцінки життєвого рівня населення в умовах ринкової трансформації економіки України. Автор понад 40 науково-методичних робіт.

На кафедрі також працюють старші викладачі:

Алла Василівна Мейш – к.е.н. Читає економічну теорію, національну економіку, макроекономіку, публічне адміністрування. У сфері наукових інтересів – об’єктивна необхідність системи звітності про фінансові результати і її облікового забезпечення в управлінні діяльністю господарюючого суб’єкта, обґрунтування методики облікового забезпечення фінансової звітності торговельних підприємств, стандартизація і управління фінансової звітності за вимогами фінансового контролю та статистичних зведень. Автор більше 30 наукових праць.

Володимир Васильович Нікулін викладач політекономії, економічної теорії, макро- та мікроекономіки, історії економіки та економічних вчень, історії політичних та економічних вчень. Вивчає управління витратами та прибутками підприємств, макро- та мікроекономічні підходи до розвитку національної економіки. Автор більше 40 наукових праць та 2 методичних розробок..

До освітнього процесу долучаються викладачі кафедри:

Наталія Петрівна Танасієнко – викладає міжнародну економіку, міжнародні економічні відносини, міжнародні економічні відносини, міжнародні організації та ТНК, політекономію. Серед наукових інтересів – проблеми підвищення продуктивності праці, напрями залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, проблеми інтеграції України у Європейський економічний простір. Автор більше 60 наукових робіт.

Леся Борисівна Бушовська – викладає макро- та мікроекономіку, основи економічної теорії. Досліджує інвестиційні процеси в Україні, формування інвестиційного ринку. Є автором понад 30 наукових праць.

Тетяна Володимирівна Цвігун – к.е.н. Викладає економічну теорію, макро- та мікроекономіку, історію економіки та економічної думки. Досліджує проблеми невизначеності і ризикованості ринкової економіки, управління ризиками на підприємствах. Автор 25 наукових праць.

Сергій Йосипович Ядуха – к.е.н. Читає макроекономіку, мікроекономіку, політичну економію, економічну теорію. Наукові інтереси – критерії та методи оцінки ефективності інвестицій природоохоронного призначення, визначення економічного механізму залучення інвестицій природоохоронного призначення. Автор більше 20 наукових праць.

Ольга Віталіївна Поплавська – викладає міжнародні економічні відносини, міжнародні організації та ТНК, міжнародну економічну інтеграцію, історію економіки та економічних вчень, історію політичних та економічних вчень. У сфері наукових інтересів – соціальні відносини, корпоративна соціальна відповідальність. Має близько 25 наукових праць та методичних розробок.

Наталія Віталіївна Новікова – викладає історію економіки та економічної думки, економічну теорію. Серед наукових інтересів – інвестиційна діяльність підприємств, інвестиційна привабливість України та регіонів. Є автором 10 наукових праць.

Наукова діяльність кафедри представлена значною кількістю статей, опублікованих в центральних виданнях, фахових наукових збірниках України, близького та дальнього зарубіжжя, а також в матеріалах наукових конференцій. Кафедра економічної теорії за підсумками науково-дослідної роботи неодноразово займала призові місця в рейтингу оцінювання наукових досягнень: 4 місце – у 2002, 2007 роках; 3 – у 2001, 2004 роках; 2 – у 2009, 2013, 2014 роках; 1 – у 2008 році.

Кафедра підтримує та розвиває міжнародні зв’язки з вищими навчальними закладами та організаціями зарубіжних країн. Міжнародне співробітництво реалізовується через участь у спільних освітянських проектах, міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах. Такими вищими навчальними закладами є Поволзький державний університет сервісу (м.Тольятті, Російська Федерація), Фінансово-технологічна академія (м. Корольов, Російська Федерація), Тбіліський національний університет (м. Тбілісі, Грузія), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь), Варненський економічний університет (м. Варни, Болгарія) та ін.

Кафедра економічної теорії з 2003 по 2005 рік була учасником міжнародного проекту “Бізнес-менеджмент освіта в університеті”, а в 2013р. приймала участь у програмі TEMPUS IV – 5th Call for proposals Structural Measures «INARM: Інформатика та менеджмент: кваліфікаційні рамки — стиль болонського процесу» 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES в університеті Кобленц-Ландау, м.Кобленц, Німеччина

Поділитися: